Udvidelse af arbejdstiden på byggepladsen

Borgerrepræsentationen vedtog i januar 2012 at udvide arbejdstiden på byens byggepladser.

Forslaget indebærer blandt andet en udvidelse af tilladte tidspunkter for støjende arbejder på hverdage og ligeledes en tilladelse til støjende arbejder om lørdagen

Dette vil medføre store konsekvenser for miljøforholdene omkring metrobyggerierne – blandt andet i vores nærområde ved Sortedamssøen og metrostationen ved Trianglen.

Ændringen af Københavns kommunes forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder er nu i høring.

Du kan læse Sortedamsgruppens høringssvar og har selv mulighed for at indgive høringssvar på :

Høringsperiode: 14.06.12 – 14.07.12

 

Skriv en kommentar