Udvidede arbejdstider på byggepladsen

Der har været mange begivenheder i forbindelse med Metroselskabets udvidelse af arbejdstiden på byggepladsen i Sortedamsøen, som jo desværre er blevet vedtaget, således at vi vil blive udsat for mange måneders yderligere døgnarbejde end oprindeligt planlagt.

For at minimere generne for beboerne ved byggepladsen har Sortedamgruppens bestyrelse løbende været i dialog med Metroselskabet og myndighederne, og har bl.a. udarbejdet en kommentar med forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider (læs her (PDF)) og fremsendt høringssvar til Københavns Kommune (læs her (PDF)).

Ifm. udvidelsen af arbejdstiderne har Ekspropriationskommissionen udarbejdet en redegørelse for beregningen af kompensationer for støjgener for beboere ved Sortedams Sø (læs her (PDF)). Her kan man læse sig til, hvorledes kompensationerne for berørte beboere vil blive udregnet i forhold til støjniveau, tid på døgnet samt lejlighedens størrelse.

Vi er pt. i gang med at formulere foreningens stillingtagen til denne redegørelse.

Endelig har Københavns Kommune udarbejdet påbud vedr. støjende aktiviteter på Metrobyggepladsen (læs her (PDF)), hvor man fastlægger vilkårene ved bygge- og anlægsarbejderne på arbejdspladsen i Sortedams Sø.

Det er bestyrelsens opfattelse, at det er lykkedes at påvirke disse vilkår i positiv retning.

Skriv en kommentar