Sortedamgruppens bestyrelse har haft travlt

Sortedamgruppens bestyrelse har haft travlt i de seneste par måneder.

I det sidste års tid har vi arbejdet meget med Metroselskabets håndtering af eventuelle skadeforvold-ende hændelser, der kan ødelægge husene ved byggepladsen i Sortedamssøen. Og så kom vi gevaldigt op af stolene, da de udvidede arbejdstider blev meddelt i maj måned. For Sortedamssøens byggeplads betyder udvidelsen af vi får 16 måneder ekstra døgnarbejde, der allerede starter i august måned. Det har fået os til at formulere en række krav til Københavns Kommune og  Metroselskabet for at få ændret beslutningen, sekundært at få dæmpet støjgener og andre miljøgener i nattetimerne. Endelig er vores kontakt med naboer til andre byggepladser i København øget (som vi lovede det ved generalforsamlingen i februar).

Nedenfor har vi opstillet en log over vore aktiviteter siden maj:

1. Østerbro Avis og Jyllands Posten har bragt artikler om vore synspunkter på de udvidede arbejdstider i maj

2. Formanden og bestyrelsesmedlem Bjarne Pedersen har deltaget i møde med Nørrebro Parken (Metromonitor) om samstemning af fælles krav til Kbh. Kommune og Metroselskabet (28/5)

3. Bestyrelsen har haft møde med Metroselskabet om vore krav om indsigt og tilgængelighed af Metroselskabets måledata samt Metroselskabets planer for worst case scenarier (31/5)

4. Sortedamgruppens synspunkter på de udvidede arbejdstider er blevet forelagt for Teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune af Søren Sandahl (Metromonitor) (3/6)

5. Formanden og Bj. Pedersen har haft foretræde for Økonomiudvalget i Kbh.s Kommune og forelagt vore synspunkter på generne ved de udvidede arbejdstider (3/6)

6. Formanden har deltaget i Teknik- og Miljøudvalget under Østerbro Lokaludvalgs møde for at fremlægge vor sag (3/6)

7. Formanden og Bj. Pedersen har fremlagt Sortedamgruppens synspunkter overfor Østerbro Lokaludvalg – hvilket har resulteret i at Sortedamgruppen har fået plads i Teknik- og miljøudvalget under Østerbro Lokaludvalg. Indtil videre deltager formanden som repræsentant for Sortedamgruppen (13/6)

8. Formanden og Bj. Pedersen har deltaget i møde med Bestyrelsen i Øbrohus (nabo til Poul Henningsens Pl. Byggepladsen, tæller ca 250 lejemål) om samstemning af vore krav til Kbh. Kommune og Metroselskabet). Beboerforeningen har nu meldt sig ind i Sortedamgruppen (19/6). I den forbindelse skal nævnes, at kort tid efter vor generalforsamling i februar 2013 meldte ejerforeningen Godthåbs Have sig ind i Sortedamgruppen ( ca. 300 lejemål)

9. Formanden og Bj. Pedersen har haft møde med Metroselskabet om datatilgængelighed og målemetoder for nivelleringsmålinger og grundvandsmålinger ved byggepladsen i Sortedamssøen (21/6)

 

Skriv en kommentar