SORTEDAMGRUPPEN har brug for aktive medlemmer

Kun hvis vi står sammen, og kun hvis vi markerer os over for Metroselskabet og Købehavns kommune, har vi en chance for at blive hørt og taget alvorlig. Den 6. februar kl. 19 holder foreningen generalforsamling. Her fortæller bestyrelsen om årets arbejde og gør status.

  • Hvor står vi nu? Hvad kommer til at ske? Og hvor skal vi være på vagt og melde klart ud.
  • Det drejer sig om byggepladsens udformning, belysning, trafikken fra og til byggepladsen, og så drejer det sig ikke mindst om sikkerheden for ejendommene tæt på byggeriet.
  • Vi er bange for, at vibrationer kan give husene revner, og vi er bange for sætningsskader, hvis ikke der er helt styr på grundvandet.
  • Ejernes retsstilling er et kapitel for sig.

MØD OP DEN 6. FEB. PÅ BORDINGS FRISKOLE OG GIV DIN MENING TIL KENDE OG ØV INDFLYDELSE. BESTYRELSEN FREMLÆGGER BERETNING OG ER PÅ VALG.

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Skriv en kommentar