Søen bag hegn

Midt i sommerferien skete det! Uden information på forhånd blev et hegn sat op og spærrede af for færdsel ad stien ved søbredden langs Øster Søgade på den strækning af Sortedams Sø, hvor tunnelarbejdspladsen skal etableres.

Senere på året etableres, som noget af det første i forbindelse med byggepladsen, en flydebro tværs over søen lige syd for byggepladsen, så færdsel til fods kan foregå ad den vej.

 

 

En kommentar til “Søen bag hegn”

 • Jøgen Knuthsen:

  Vedr. flydebroen.

  Det er skandaløst at lyssætningen på broen giver 20 meter lange lysreflekser ud i søoverfladen.
  Det er blændende og ødelægger udsynet til den iøvrigt stilfærdige belysning rundt langs Sortedamsøen.

  Det er skandaløst at en nødvendig belysning af gangarealet på flydebroen, ikke teknisk kan lade sig gøre uden at skabe lysgener hele vejen rundt om søen.

  Har svært ved at tro at Metroselskabets professionelle mandskab kan lade det forblive på den måde, nu hvor alle kan se hvor uheldigt det er?

  Det blir nok snart ændret?

  Jørgen Knuthsen

  Sortedam Dossering 45

  2200 N.

Skriv en kommentar