Revidering af støjudbredelseskort ved Sortedamssøen og Aksel Møllers Have

Akustikfirmaet DELTA har offentliggjort den uvildige gennemgang af Metroselskabets teoretiske beregning af støjudbredelsen fra metrobyggepladserne. Hovedkonklusionen er, at den anvendte beregningsmetode kan anerkendes med visse justeringer. Sortedamgruppen har haft stor indflydelse på valget af DELTA som uafhængig rådgiver og har formuleret en række af de nabokritiske spørgsmål til den uvildige undersøgelse.

De såkaldte ”støjudbredelseskort” danner grundlag for fastsættelsen af nabokompensationen for støjende arbejder. For byggepladserne ved Sortedamssøen og Aksel Møllers Have gælder specielt, at støjudbredelseskortene er under revision efter DELTA´s gennemgang af beregningsforudsætningerne. Det reviderede resultat, med angivelse af nye støjgrænser kan jf. Metroselskabet forventes i december måned. For naboerne er den praktiske konsekvens, at der nu tages specielt hensyn til byggepladsernes faktiske indretning og den faktiske støj-afgivelse, hvilket kan betyde, at nogle naboer vil få en højere kompensation.

Skriv en kommentar