Generalforsamling 2016

Den ordinære generalforsamling for 2016 afholdes d. 25. februar kl. 19:00 på Bordings Friskole.

Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 25. januar og sendes til formanden, Chr. Alsted, pr. e-mail til alsted@tdc-broadband.dk eller pr. brev til adressen Øster Søgade 100, 2.tv, 2100 Kbh. Ø.

Den endelige dagsorden vil blive udsendt senest 2 uger før generalforsamlingen.

Kontingent 2016

Husk venligst, at kontingentet for 2016 skal indbetales på foreningens konto reg.nr. 2104 kontonr. 3491729839 senest d. 31 januar. Kontingentet er fortsat DKK 100 for voksne, DKK 50 for børn under 18 år og pensionister, DKK 1000 for foreninger/boligselskaber og DKK 500 for virksomheder. (Hvis nogen har behov for et indbetalingskort, kan man rekvirere det hos kassereren (sortedamgruppen.kasserer@gmail.com)

Selvom der er opnået gode resultater på flere områder, er der stadig mange opgaver, der skal løses, før metrobyggeriet er afsluttet, og bestyrelsen håber derfor, at alle medlemmerne fortsat vil bakke op foreningens arbejde.

Alle medlemmer i Sortedamgruppen ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

 

Nyhedsbrev – dec. 2015

Nyt fra Sortedamgrupppen.

Nyhedsbrev – dec. 2015 kan læses ved klik her (Word).

Referat fra generalforsamlingen 2015

Klik her for at læse referatet fra SORTEDAMGRUPPENs generalforsamling den 24. februar 2015  (PDF).

Klik her for at hente regnskabet for 2014 (PDF).

Regnskab for 2014

Sortedamgruppens regnskab for 2014 er nu udarbejdet og kan ses her (PDF).

Et godkendt regnskab vil blive lagt på, umiddelbart efter generalforsamlingen.