Om SORTEDAMGRUPPEN

Foreningen SORTEDAMGRUPPEN blev stiftet i januar 2009. 

Byggeplandsen i søen - fra www.metro.dk

Foreningens første målsætning var at afværge Københavns Kommunes politiske beslutning om at placere metrobyggepladsen i Sortedams søen, som er et af Københavns foretrukne rekreative områder. 

Efterhånden som det stod klart, at beslutningen ikke stod til at ændre, har SORTEDAMGRUPPEN søgt at gøre sin indflydelse gældende ved blandt andet at præsentere konkrete forslag til byggepladsens belysning og rekreative udformning i de længerevarende perioder, hvor byggeriet vil stå stille. 

Dit lokale talerør

Støv- og støjgener, generende lys fra arbejdspladsen, luftforurening og massiv lastbiltrafik vil hele byggeperioden være i SORTEDAMGRUPPENS konstante fokus, og gruppen vil ikke tøve med at indberette overskridelser af regler, grænseværdier og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med etablering og drift af tunnelarbejdspladsen. 

SORTEDAMGRUPPEN vil nøje følge forberedelserne til etablering af en tunnelarbejdsplads i Sortedams søen. Ved at holde løbende kontakt til Metroselskabet, den kommunale forvaltning og den kommende entreprenør om udførelsen af byggeriet vil SORTEDAMGRUPPEN holde sig orienteret om de forestående byggeaktiviteter, videreformidle spørgsmål og holdninger samt søge at påvirke beslutninger i positiv retning, ligesom SORTEDAMGRUPPEN fortsat vil indgå i tæt dialog med lokaludvalgene for ad den vej at øge sin indflydelse på brugernes vegne.

Tidsplan - fra www.metro.dk

Flere medlemmer giver større indflydelse

Ved en fortsat talstærk medlemsskare kan vi markere foreningens berettigelse og virke som ”søens vogter” og talerør over for offentligheden på vegne af medlemmer, beboere og brugere af søen. 

Klik her for at melde dig ind i SORTEDAMGRUPPEN