Ny bestyrelse

Ved SORTEDAMGRUPPENs generalforsamling  6. februar 2013 fandt der, ud over dannelsen af en ny bestyrelse, også en bestyrelsesudvidelse sted.

Bestyrelsesmedlemmerne er:

  • Christian Alsted (formand)
  • Jytte Arntzen (næstformand)
  • Jørgen Thomsen (kasserer)
  • Peter Raben (bestyrelsesmedlem, repræsenterer SORTEDAMGRUPPEN i Indre By Lokalråd)
  • Bjarne Petersen (bestyrelsesmedlem)
  • Anton Skovle (bestyrelsesmedlem)
  • Jakob Rostock (bestyrelsesmedlem)
  • Grethe Kielberg (suppleant)
Christian Alsted blev valgt som Sortedamgruppens nye bestyelsesformand.

Christian Alsted blev valgt som Sortedamgruppens nye bestyelsesformand.

Skriv en kommentar