Nu med høringsret

Sortedamguppen er blevet høringsberettiget part overfor Københavns Kommunes miljøkontrol.

Sortedamgruppen har holdt en række møder med såvel Metroselskabet som de politiske beslutningstagere. Vi har forholdt os kritisk til Metroselskabets hidtidige kommunikation og information.

Resultatet fra de sidste møder peger på:

  • At Metroselskabet vil ændre praksis og inddrage Sortedamgruppen som partner i udarbejdelsen af detaljerede handlingsplaner for området.
  • At Københavns Kommunes miljøafdeling anerkender Sortedamgruppen som høringberettiget part i behandlingen af de miljømæssige forhold omkring byggepladsen i søen.
  • Vi venter på også at blive høringsberettiget part i forhold til ejendomstekniske forhold (skader) overfor Metroselskabet.

Det er vort indtryk at Metroselskabet har taget indvendinger og kritik alvorligt og vil høre på nabo-fora for at kunne levere en bedre proces og dialog.

Skriv en kommentar