Midler fra nabopuljen

Sortedamgruppen har søgt om midler fra nabopuljen til opsætning af lyddæmpende foranstaltning ved gravegruben i retning mod Sortedam Dossering på byggepladsen i Sortedamssøen. Dette skridt er taget, da Metroselskabet ikke har ønsket at øge højden på det eksisterende plankeværk ud mod Sortedam Dossering.

Skriv en kommentar