Københavns Kommune overhører SORTEDAMGRUPPEN

De foreløbige svar fra Københavns Kommune viser, at der ikke er blevet taget hensyn til de forslag og indvendinger, SORTEDAMGRUPPEN er kommet med.

Af mærkesager, som SORTEDAMGRUPPEN især anser for at være af vital betydning i forhold til at forsøge at minimere støj-og luftforureningen samt gøre den lange byggeperiode mere tålelig, skal fremhæves:

Udkørsel fra byggepladsen

Både lokaludvalg Østerbro og lokaludvalg Indre By har har bakket op om vores forslag om udkørsel direkte ved Lille Triangel. Et forslag der helt klart vil give de mindste gener for de nærmeste naboer samt for Østerbroborgerne i øvrigt.

Københavns Kommune og Metroselskabet fastholder imidlertid udkørsel fra byggepladsen over for Collinsgade. SORTEDAMGRUPPEN har ikke fået nogen begrundelse herfor.

Indretning af byggepladsen og anvendelse af de periodevis ubenyttede områder

Her peger kommunens svar mod, at kommunen i budgetforhandlingerne har besluttet ikke at afsætte penge til byggepladsens forskønnelse og ej heller til indretning af de periodevise friarealer til mere rekreative formål. Byggepladsen kommer altså til at henligge som helt traditionel byggeplads, selv om den er placeret i et smukt, naturskønt område midt i København.

Det oplyses, at Københavns Kommune har forhandlet med et firma om at opsætte og vedligeholde hegnene om byggepladsen, mod at de kan opsætte reklamer på hegnene.

Skriv en kommentar