Generalforsamling 2016

Den ordinære generalforsamling for 2016 afholdes d. 25. februar kl. 19:00 på Bordings Friskole.

Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 25. januar og sendes til formanden, Chr. Alsted, pr. e-mail til alsted@tdc-broadband.dk eller pr. brev til adressen Øster Søgade 100, 2.tv, 2100 Kbh. Ø.

Den endelige dagsorden vil blive udsendt senest 2 uger før generalforsamlingen.

Skriv en kommentar