Frygt for udvidet arbejdstid

Københavns kommune vil udvide arbejdstiden ved bygge – og anlægsarbejder.

Københavns kommune vil udvide den daglige arbejdstid fra kl. 18 til kl. 19 og inddrage lørdagen som arbejdstid fra kl. 7 – kl. 17. Støjgrænserne vil ligeledes blive hævet i forbindelse med udvidelsen.

Forslaget har været sendt til høring og SORTEDAMGRUPPEN har gjort indsigelse, idet vi mener, at de længerevarende byggepladser i beboede områder skal friholdes om lørdagen. Dette synspunkt er blevet støttet af lokaludvalg og borgere i de ramte bydele.

Følger sagen

I Teknik – og Miljøforvaltningen arbejder man nu med høringssvarene, som har gjort indtryk bl.a. på politikerne. Sagen drøftes – efter hvad vi erfarer – intenst blandt embedsmændene og man regner med at kunne forelægge et nyt regulativudkast for politikerne i løbet af oktober måned. Efterfølgende skal det nye regulativ vedtages af borgerrepræsentationen. Vi følger sagen meget opmærksomt.

 

Skriv en kommentar