Forslag til forbedring af miljøforhold i Sortedamssøen

Sortedamgruppens medlemmer opfordres til at komme med forslag til forbedring af miljøforholdene ved byggepladsen i Sortedamssøen

Bestyrelsen indbyder medlemmerne til at fremsende forslag til brug af nabopuljemidler til forbedring af miljøet rundt om byggepladsen i Sortedamssøen. Det kan dreje sig om støjdæmpning, tiltag mod anden forurening (fx. med partikelfiltre, så maskinerne overholder samme krav som busserne på den anden side af byggepladsens plankeværk mod Østerbrogade), genhusning af særligt sårbare beboere, som skal flyttes til erstatningsboliger i kortere eller længere perioder (det kunne fx. være syge, handicappede, alderssvækkede, som ikke kan komme væk fra larmen og rystelserne).

Send venligst jeres forslag til foreningens kasserer (sortedamgruppen.kasserer@gmail.com) senest d. 20/8. Så samler vi forslagene op på vort næste bestyrelsesmøde og præsenterer dem overfor Metroselskabet, som vi ser frem til vil være forstående og imødekommende overfor vore ønsker.

Skriv en kommentar