Fokus på bygningsskader

Nødvendigt med fokus på bygningsskader på ejendommene ved Sortedamssøen de næste 5 år.

Vi er en gruppe ejere som i Sortedamgruppen arbejder for at øge fokus på bygningsskader, der kan opstå af rystelser, sætninger og sænkning af grundvandsspejlet på grund af Metrobyggepladsens aktiviteter.

Det er vor holdning, at vi er nødt til at være aktive, da vi ikke helt stoler på Metroselskabets forsikringer om at grænseværdierne vil blive overholdt, ligesom vi også er bekymrede for hele dokumentationssiden. Hvis vi fx konstaterer en sætningsskade, er det Metroselskab, entreprenøren og Københavns Kommune, der sidder inde med dokumentationsmaterialet og i første omgang står for fortolkningen her af. Ligesom det i øvrigt også gælder for de miljømålinger, der foretages (støj, møg mv.).

Sporene skræmmer

Sporene skræmmer desværre, når man ser hvordan Metroselskabet har tacklet de skader, der er opstået ved byggepladserne ved Marmorkirken og Stampesgade.

Der har i Politikens artikelserie om Metrobyggeriet været nævnt, at Metroselskabet har udbetalt kr. 36 mill. i erstatning til skadeslidte (inklusive næringsdrivende, der har fået beskåret deres indtjening) samtidig med at man har anvendt kr.9 millioner til advokathonorarer for at undgå at komme til at betale krævede erstatninger.

Dette groteske misforhold imellem advokathonorarer og erstatningssummer viser, at det er nogle af Danmarks dyreste advokater, man hyrer til at imødegå skadeskrav, og at det er stærke kræfter ejere og skadeslidte er oppe i mod.

Klik her for at læse om metroen i Politiken.

Deltag i møderne

I løbet af 2012 har vi via medlem i Sortedamgruppen, arkitekt Bjarne Pedersen, der har erfaring med nogle af de ”Metro-skadesramte” ejendomme, fået indsigt i de risici, der bestå i forbindelse med arbejder i Københavns Undergrund.

Vi har afholdt møder med Metroselskabet og med Københavns Kommunes Miljøkontrol for at få svar på konkrete spørgsmål vedr. målinger af rystelser og grundvandsniveau – samt vores adgang til disse data før og efter skaders opståen.

Vi finder det væsentligt, at alle ejendomsejere, der er medlemmer af Sortedamgruppen får mulighed for at deltage i vore møder for at erhverve viden og bidrage med inputs/forslag mm.

Ejere af ejendomme i Sortedamssøens nærhed, der ikke er medlemmer, er selvfølgelig også velkomne mod at melde sig ind i foreningen.

Kontakt

For nærmere information – kontakt Christian Alsted kasserer i Sortedamgruppen på mail: sortedamgruppen@mail.dk

I Udvalget indgår følgende medlemmer: Jytte Arntzen (bestyrelsesmedlem), Peter Raben (bestyrelsesmedlem, sidder også i lokalrådet), arkitekt Bjarne Pedersen (som har været sagkyndig for skadesramte ejendomme i forbindelse med Metrobyggeriet på Islands Brygge og nu er involveret i de skader, der er opstået på en ejendom i Stampesgade, hvor der bygges en Metrostation), Christian Alsted (bestyrelsesmedlem) og formand Jørgen Christensen.

 

Skriv en kommentar