Skrevet om ‘Økonomi’

Kompensationer på et problematisk grundlag

Sortedamgruppens bestyrelse har set nærmere på Ekspropriationskommissionens redegørelse vedr. kompensationer til støjramte naboer til metrobyggeriet. Se vores konklusioner her.

Fra generalforsamlingen 2010

SORTEDAMGRUPPENs generalforsamling fandt sted 10. februar på Bordings Friskole

Jørgen Christensen fremlagde bestyrelsens beretning for 2009, som blev godkendt.

Klik her for at hente beretningen i pdf.

Budget og kontingent

Christian Alsted fremlagde budgetforslag for 2010. Der forventes både et lavere indtægtsgrundlag og lavere udgifter end i 2009.

Kontingentet for 2010 blev fastlagt og udgør som sidste år:

  • 100 kr. for voksne
  • 50 kr. for pensionister og børn
  • 2000 kr. for foreninger og forretninger
Formand og bestyrelse

Konstitueret formand Jørgen Christensen blev valgt som formand.

Bestyrelsesmedlemmerne Susanne McIntyre, Jytte Arntzen, Peter Raben og Christian Alsted blev alle genvalgt.

Suppleanter blev Jørgen Thomsen og Jane Palm og  Dan Christensen blev genvalgt som revisor.