Skrevet om ‘Økonomi’

Generalforsamling 2018

Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 20/3 2018 på Bording Friskole.

Metroselskabet redegjorde inden selve generalforsamlingen for, hvorledes man vil afslutte byggepladserne på Østerbro, og hvad vi kan vente os af designet af overfladerum og stationsrum ved Østerport Station, Sortedamssøen, Trianglen og Poul Henningsens Plads.

Klik her for at se Power Point præsentation (PDF).

Advokat Charlotte Castenschiold fra Metrostøj gav efterfølgende en status over indsatsen på naboernes vegne overfor Metroselskabet og Ekspropriationskommissionen for at få udbetalt ekstra kompensation for Metroselskabets overtrædelser af støjgrænserne. Vi fik indsigt i de 3 prøvesager og de påstande, som prøves i byretten i løbet af 2018-2019. De først retsmøder har fundet sted i marts.

Klik her for at se nærmere på Foreningen Metrostøjs hjemmeside.

 

Generalforsamlingen vedtog følgende ændringer af bestyrelsen:

Ove Hedegaard, Bjarne Petersen og Anton Skovle udtrådte af bestyrelsen.

Mai-Brit Kristjánsson udtrådte som suppleant.

Keld Lykke blev valgt ind som bestyrelsesmedlem for naboer til Trianglen byggeplads.

Jón Kristjánsson, Flemming Olsen og Christian Alsted modtog genvalg.

Klik her for at læse referatet (PDF).

Klik her for at læse regnskab for 2017(PDF).

Klik her for at læse budgettet for 2018 (PDF).

Regnskab for 2016 og budget 2017

Klik her for at læse regnskab for 2016 (PDF).

Klik her for at læse budget for 2017 (PDF).

Regnskab for 2014

Sortedamgruppens regnskab for 2014 er nu udarbejdet og kan ses her (PDF).

Et godkendt regnskab vil blive lagt på, umiddelbart efter generalforsamlingen.

Generalforsamling i Sortedamgruppen

Som tidligere annonceret er der generalforsamling i Sortedamgruppen tirsdag den 24. feb. 2015.

Det foregår på:

Bordings Friskole, Øster Søgade 86 – 88 kl. 19:00.

 

Se dagsorden ved klik her. (PDF)

Budgettet for 2015 er lagt og kan ses ved klik her. (PDF)

Ordinær generalforsamling i Sortedamgruppen

Som tidligere annonceret er der generalforsamling i Sortedamgruppen tirsdag den 4. feb. 2014.

Det foregår på:

Bordings Friskole, Øster Søgade 86 – 88 kl. 19:00.

 

Se dagsorden ved klik her. (Word)

Budgettet for 2014 er lagt og kan ses ved klik her. (Word)

 

Samtidigt mindes om, at kontingentet for 2014 skal være indbetalt på foreningens bankkonto,
reg.nr. 2104 kontonr. 3491729839, senest d. 31.01.2014.

  • 100 kr. for voksne
  • 50 kr. for pensionister og børn under 18 år
  • 1.000 kr. for foreninger
  • 500 kr. for virksomheder