Skrevet om ‘Generalforsamling’

Generalforsamling 2017

Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 7/3 2017 å Bording Friskole.

Klik her for at læse referatet (PDF).

Advokat Charlotte Castenschiold redegjorde indledningsvist for anlæggelsen af en række gruppesøgsmål på vegne af naboerne til 7 metrobyggebyggepladser. Hensigten er opnåelse af erstatninger for den mangelfulde støjkompensation, som har været tildelt støjplagede naboer, imod gældende lov.

Du kan læse advokat Castenschiold indlæg ved klik her (PDF).

Generalforsamling 2016

Den ordinære generalforsamling for 2016 afholdes d. 25. februar kl. 19:00 på Bordings Friskole.

Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 25. januar og sendes til formanden, Chr. Alsted, pr. e-mail til alsted@tdc-broadband.dk eller pr. brev til adressen Øster Søgade 100, 2.tv, 2100 Kbh. Ø.

Den endelige dagsorden vil blive udsendt senest 2 uger før generalforsamlingen.

Referat fra generalforsamlingen 2015

Klik her for at læse referatet fra SORTEDAMGRUPPENs generalforsamling den 24. februar 2015  (PDF).

Klik her for at hente regnskabet for 2014 (PDF).

Regnskab for 2014

Sortedamgruppens regnskab for 2014 er nu udarbejdet og kan ses her (PDF).

Et godkendt regnskab vil blive lagt på, umiddelbart efter generalforsamlingen.

Generalforsamling i Sortedamgruppen

Som tidligere annonceret er der generalforsamling i Sortedamgruppen tirsdag den 24. feb. 2015.

Det foregår på:

Bordings Friskole, Øster Søgade 86 – 88 kl. 19:00.

 

Se dagsorden ved klik her. (PDF)

Budgettet for 2015 er lagt og kan ses ved klik her. (PDF)