Skrevet om ‘Generalforsamling’

Generalforsamling 2018

Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 20/3 2018 på Bording Friskole.

Metroselskabet redegjorde inden selve generalforsamlingen for, hvorledes man vil afslutte byggepladserne på Østerbro, og hvad vi kan vente os af designet af overfladerum og stationsrum ved Østerport Station, Sortedamssøen, Trianglen og Poul Henningsens Plads.

Klik her for at se Power Point præsentation (PDF).

Advokat Charlotte Castenschiold fra Metrostøj gav efterfølgende en status over indsatsen på naboernes vegne overfor Metroselskabet og Ekspropriationskommissionen for at få udbetalt ekstra kompensation for Metroselskabets overtrædelser af støjgrænserne. Vi fik indsigt i de 3 prøvesager og de påstande, som prøves i byretten i løbet af 2018-2019. De først retsmøder har fundet sted i marts.

Klik her for at se nærmere på Foreningen Metrostøjs hjemmeside.

 

Generalforsamlingen vedtog følgende ændringer af bestyrelsen:

Ove Hedegaard, Bjarne Petersen og Anton Skovle udtrådte af bestyrelsen.

Mai-Brit Kristjánsson udtrådte som suppleant.

Keld Lykke blev valgt ind som bestyrelsesmedlem for naboer til Trianglen byggeplads.

Jón Kristjánsson, Flemming Olsen og Christian Alsted modtog genvalg.

Klik her for at læse referatet (PDF).

Klik her for at læse regnskab for 2017(PDF).

Klik her for at læse budgettet for 2018 (PDF).

Generalforsamling 2017

Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 7/3 2017 å Bording Friskole.

Klik her for at læse referatet (PDF).

Advokat Charlotte Castenschiold redegjorde indledningsvist for anlæggelsen af en række gruppesøgsmål på vegne af naboerne til 7 metrobyggebyggepladser. Hensigten er opnåelse af erstatninger for den mangelfulde støjkompensation, som har været tildelt støjplagede naboer, imod gældende lov.

Du kan læse advokat Castenschiold indlæg ved klik her (PDF).

Generalforsamling 2016

Den ordinære generalforsamling for 2016 afholdes d. 25. februar kl. 19:00 på Bordings Friskole.

Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 25. januar og sendes til formanden, Chr. Alsted, pr. e-mail til alsted@tdc-broadband.dk eller pr. brev til adressen Øster Søgade 100, 2.tv, 2100 Kbh. Ø.

Den endelige dagsorden vil blive udsendt senest 2 uger før generalforsamlingen.

Referat fra generalforsamlingen 2015

Klik her for at læse referatet fra SORTEDAMGRUPPENs generalforsamling den 24. februar 2015  (PDF).

Klik her for at hente regnskabet for 2014 (PDF).

Regnskab for 2014

Sortedamgruppens regnskab for 2014 er nu udarbejdet og kan ses her (PDF).

Et godkendt regnskab vil blive lagt på, umiddelbart efter generalforsamlingen.