Skrevet om ‘Stor og småt’

Kontingentfrit 2017 – bliv medlem for 0 kroner

På årets generalforsamling blev det vedtaget, at 2017 er kontingentfrit år for Sortedamgruppens medlemmer uanset medlemstype. Det er hermed kvit og frit, at være medlem i vores naboforening og alligevel støtte den nødvendige kritik af forholdene ved og på byggepladserne.

Hvis du vil vide mere om de helt uhyrlige forhold, som i dag er tilladt og som gør Metrobyggeriet til den størst miljøsvin i Danmark, kan du læse bla. Advokat Charlotte Castenschiolds indlæg på vores generalforsamling. Hvis du har modtaget kompensation i tidligere år, er advokat Castenschiolds fremstilling et must at sætte sig ind.

Kontingent 2016

Husk venligst, at kontingentet for 2016 skal indbetales på foreningens konto reg.nr. 2104 kontonr. 3491729839 senest d. 31 januar. Kontingentet er fortsat DKK 100 for voksne, DKK 50 for børn under 18 år og pensionister, DKK 1000 for foreninger/boligselskaber og DKK 500 for virksomheder. (Hvis nogen har behov for et indbetalingskort, kan man rekvirere det hos kassereren (sortedamgruppen.kasserer@gmail.com)

Selvom der er opnået gode resultater på flere områder, er der stadig mange opgaver, der skal løses, før metrobyggeriet er afsluttet, og bestyrelsen håber derfor, at alle medlemmerne fortsat vil bakke op foreningens arbejde.

Alle medlemmer i Sortedamgruppen ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

 

Nyhedsbrev – dec. 2015

Nyt fra Sortedamgrupppen.

Nyhedsbrev – dec. 2015 kan læses ved klik her (Word).

Referat fra generalforsamlingen 2015

Klik her for at læse referatet fra SORTEDAMGRUPPENs generalforsamling den 24. februar 2015  (PDF).

Klik her for at hente regnskabet for 2014 (PDF).

Generalforsamling 2015

Den ordinære generalforsamling for 2015 afholdes d. 24. februar kl. 19:00 på Bordings Friskole.

Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 24. januar og sendes til formanden, Chr. Alsted, pr. e-mail til alsted@tdc-broadband.dk eller pr. brev til adressen Øster Søgade 100, 2.tv, 2100 Kbh. Ø.

Den endelige dagsorden vil blive udsendt senest 2 uger før generalforsamlingen.