Skrevet om ‘Byggeriet’

Revidering af støjudbredelseskort ved Sortedamssøen og Aksel Møllers Have

Akustikfirmaet DELTA har offentliggjort den uvildige gennemgang af Metroselskabets teoretiske beregning af støjudbredelsen fra metrobyggepladserne. Hovedkonklusionen er, at den anvendte beregningsmetode kan anerkendes med visse justeringer. Sortedamgruppen har haft stor indflydelse på valget af DELTA som uafhængig rådgiver og har formuleret en række af de nabokritiske spørgsmål til den uvildige undersøgelse.

De såkaldte ”støjudbredelseskort” danner grundlag for fastsættelsen af nabokompensationen for støjende arbejder. For byggepladserne ved Sortedamssøen og Aksel Møllers Have gælder specielt, at støjudbredelseskortene er under revision efter DELTA´s gennemgang af beregningsforudsætningerne. Det reviderede resultat, med angivelse af nye støjgrænser kan jf. Metroselskabet forventes i december måned. For naboerne er den praktiske konsekvens, at der nu tages specielt hensyn til byggepladsernes faktiske indretning og den faktiske støj-afgivelse, hvilket kan betyde, at nogle naboer vil få en højere kompensation.

Det er helt uhyrligt

Kommentar til Københavns kommunes beslutning om at igangsætte aften-og døgnarbejde på metrobyggearbejdspladser og dermed se bort fra den opsættende virkning, klager til Natur- og Miljøankenævnet har.

Det er helt uhyrligt (Word)

Derfor har vi trukket klagen tilbage

Der er flere gode grunde til, at Sortedamgruppens bestyrelse har trukket sin klage til Natur- og Miljøankenævnet tilbage.

Læs formandens redegørelse her.

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder

 

Tirsdag d. 11/6 har Sortedamgruppens bestyrelse fremlagt vore forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider overfor Københavns Kommunes Økonomiudvalg.

Læs her om hvad vi mener, og hvor vigtigt det er, at man udarbejder en miljøplan for hver byggeplads, som tager hensyn til de enkelte maskiners støj, så man kan prøve at undgå de mest støjende arbejder i nattetimerne. Du kan i vort forslag også læse om EU’ vejledning til hvor meget borgerne må tåle ved støjende arbejdspladser og hvorfor vi mener at EU’s grænser skal lægges til grund.

Klik her for at læse forslagene (PDF)

Helbredsmæssige konsekvenser ved metrobyggeri

Metromonitor har i foråret 2013, i samarbejde med naboer til metrobyggeriet i Nørrebroparken, gennemført en analyse af de helbredsmæssige konsekvenser, der er ved at være nabo til metrobyggeriet.

Analysen viser bl.a. at døgnarbejdet har betydet at ca. en tredjedel af naboerne har haft symptomer på stress.

Klik her for at læse undersøgelsen