Borgermøde om supplerende VVM til Nordhavn

Sortedamgruppen deltager i borgermødet om den supplerende VVM redegørelse kl. 19-21 torsdag d. 13/11 i By & Havns udstillingsbygning Helsinkigade 29, 2150 Nordhavn.

Vi er inviteret af Østerbro Lokaludvalg og vil gerne støtte naboerne ved de kommende byggepladser ved bla. Krause Park ved at deltage i debatten om støjgener, støjmålingerne, kompensationer og forhold, der indvirker på boligejeres retsstilling.

Kom og vær med, hvis du har spørgsmål til den supplerende VVM redegørelse, der er i offentlig høring frem til d. 9/12 2014.

Skriv en kommentar