Generalforsamling 2018

Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 20/3 2018 på Bording Friskole.

Metroselskabet redegjorde inden selve generalforsamlingen for, hvorledes man vil afslutte byggepladserne på Østerbro, og hvad vi kan vente os af designet af overfladerum og stationsrum ved Østerport Station, Sortedamssøen, Trianglen og Poul Henningsens Plads.

Klik her for at se Power Point præsentation (PDF).

Advokat Charlotte Castenschiold fra Metrostøj gav efterfølgende en status over indsatsen på naboernes vegne overfor Metroselskabet og Ekspropriationskommissionen for at få udbetalt ekstra kompensation for Metroselskabets overtrædelser af støjgrænserne. Vi fik indsigt i de 3 prøvesager og de påstande, som prøves i byretten i løbet af 2018-2019. De først retsmøder har fundet sted i marts.

Klik her for at se nærmere på Foreningen Metrostøjs hjemmeside.

 

Generalforsamlingen vedtog følgende ændringer af bestyrelsen:

Ove Hedegaard, Bjarne Petersen og Anton Skovle udtrådte af bestyrelsen.

Mai-Brit Kristjánsson udtrådte som suppleant.

Keld Lykke blev valgt ind som bestyrelsesmedlem for naboer til Trianglen byggeplads.

Jón Kristjánsson, Flemming Olsen og Christian Alsted modtog genvalg.

Klik her for at læse referatet (PDF).

Klik her for at læse regnskab for 2017(PDF).

Klik her for at læse budgettet for 2018 (PDF).

Hvordan går det med lydmålingerne og Metroselskabets overtrædelser af støjgrænserne for dag- og nattestøj?

Download vor seneste 2 nyhedsbreve ved klik her:

Du kan desuden downloade Byretsdom afsagt over CMTs overtrædelser af støjgrænserne for byggepladsen på Sønder Boulevard, juni 2016 ved klik her (PDF) (ca. 9Mb).

Lydakustik-firmaet Deltas vurdering af lydmålingernes kvalitet på metrobyggepladserne kan downloades ved at klikke her (ca. 10Mb).

Kontingentfrit 2017 – bliv medlem for 0 kroner

På årets generalforsamling blev det vedtaget, at 2017 er kontingentfrit år for Sortedamgruppens medlemmer uanset medlemstype. Det er hermed kvit og frit, at være medlem i vores naboforening og alligevel støtte den nødvendige kritik af forholdene ved og på byggepladserne.

Hvis du vil vide mere om de helt uhyrlige forhold, som i dag er tilladt og som gør Metrobyggeriet til den størst miljøsvin i Danmark, kan du læse bla. Advokat Charlotte Castenschiolds indlæg på vores generalforsamling. Hvis du har modtaget kompensation i tidligere år, er advokat Castenschiolds fremstilling et must at sætte sig ind.

Generalforsamling 2017

Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 7/3 2017 å Bording Friskole.

Klik her for at læse referatet (PDF).

Advokat Charlotte Castenschiold redegjorde indledningsvist for anlæggelsen af en række gruppesøgsmål på vegne af naboerne til 7 metrobyggebyggepladser. Hensigten er opnåelse af erstatninger for den mangelfulde støjkompensation, som har været tildelt støjplagede naboer, imod gældende lov.

Du kan læse advokat Castenschiold indlæg ved klik her (PDF).

Regnskab for 2016 og budget 2017

Klik her for at læse regnskab for 2016 (PDF).

Klik her for at læse budget for 2017 (PDF).